GDPR - Chalupa na Faře

Přejít na obsah
Prohlášení o ochraně soukromí
 
Firma Anna Šenkyříková se zavazuje respektovat a ochraňovat Vaše soukromí. Firma Anna Šenkyříková se zavázuje chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu s Nařízením 679/2016 o ochraně osobních údajů.
 
 
Zabezpečení osobních údajů
 
Firma Anna Šenkyříková je zavázána k ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů. Užíváme množství různých zabezpečovacích technologií a postupů k tomu, abychom ochránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, užitím nebo zpřístupněním. Pokud nám při objednávání služeb sdělíte své osobní údaje, můžete si být jisti, že je použijeme pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi vaší osobou a námi. Firma Anna Šenkyříková neprodává ani žádným způsobem neposkytuje vaše osobní údaje nikomu jinému. Pokud nebude mít váš souhlas nebo pokud zákon nebude vyžadovat jinak, nebudeme sdílet vaše osobní data, která nám poskytnete online.
 
 
Kde jsou vyžadovány osobní údaje
 
Firma Anna Šenkyříková na svých stránkách zveřejňuje informace o službách, které nabízí. Veškeré tyto informace jsou dostupné, aniž bychom po návštěvnících stránek vyžadovali jakékoliv osobní údaje. Údaje, které shromažďujeme
 
Firma Anna Šenkyříková provozuje stránky na kterých můžete poptávat služby. Osobními údaji, které jsou shromažďovány na těchto stránkách, jsou jméno a příjmení, email a telefon.
 
 
 
Firma Anna Šenkyříková nevyužívá žádné technologie personalizovaného retargetingu RTB ani soubory cookies.
 
 
Proč údaje shromažďujeme
 
Firma Anna Šenkyříková bude shromažďovat a používat vaše osobní údaje pouze z důvodu oprávněného zájmu, tedy v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou na realizaci obchodních vztahů a povinností vyplívajících ze zákonů ČR. Můžeme používat vaše údaje pro účely související s poskytováním služeb vaší osobě, což zahrnuje zpracování poptávek, uzavření smlouvy, poskytování služeb a produktů, případně informací, které žádáte či odpovědí na vaše stížnosti nebo dotazy.
 
 
Souhlas s poskytnutím osobních údajů
 
Firma Anna Šenkyříková získává váš dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze společnosti a jejich dalším zpracováním na našich stránkách. Jestliže se rozhodnete poskytnout nám osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem podporovat vás jako našeho zákazníka.
 
 
Veškerá případná komunikace v oblasti ochrany osobních údajů se realizuje na emailové adrese
 
anna@senkyrikova.cz
 
 
Za chalupu Na faře
 
Anna Šenkyříková

GDPR pro Chalupu na Faře vytvořila společnost Vechter s.r.o. www.vechter.cz
 
Na Faře 2021
Návrat na obsah